Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery?

Najważniejsza jest jasna wizja tego, do czego dążysz. Umiejętność precyzowania celów i planowania kariery zawodowej to cecha ludzi sukcesu. Wiedzą czego chcą i dzięki temu udaje im się to osiągnąć.

Aby być konkurencyjnym na dynamicznym rynku pracy, niezbędne są kierunkowe działania i systematyczność w dążeniu do celu. Nie wystarczy prosta refleksja nad aktualną sytuacją, musisz opracować strategię planowania własnej kariery zawodowej.

Strategia planowania kariery zawodowej
Zacznij od refleksji nad swoją osobą. To ułatwi ci wybór właściwego celu zawodowego, zgodnego z twoimi przekonaniami.

Przemyśl:

  • Cel – co chciałbyś osiągnąć w życiu; kim chciałbyś być; co jest dla ciebie najważniejszą rzeczą, którą chciałbyś robić w przyszłości; jaki jest twój wymarzony zawód; jak widzisz siebie za pięć lub dziesięć lat.
  • Zainteresowania – co lubisz robić, jakiego typu sytuacje i zadania motywują cię do działania; w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać.
  • Zdolności – jakie umiejętności posiadasz; w czym jesteś dobry; czy masz zdolności przywódcze i potrafisz kierować zespołem; czy umiesz efektywnie rozwiązywać problemy, szybko adaptujesz się do zmian, łatwo nawiązujesz kontakty; czy potrafisz pracować w stresie.
  • Kompetencje – jakie posiadasz wykształcenie i w jakiej dziedzinie; które programy komputerowe obsługujesz; jakie języki obce znasz i w jakim stopniu; czy posiadasz certyfikaty potwierdzające twoje umiejętności.
  • Wartości – określ to, co jest dla ciebie najważniejsze; jakie wartości wyznajesz, jakimi zasadami kierujesz się w życiu; z czego nie mógłbyś zrezygnować; co cenisz w szczególności.
  • Miejsce pracy – wolisz pracować w dużej czy małej firmie, w domu czy poza nim; czy chciałbyś mieć kontakt z klientami; lepiej się czujesz pracując samodzielnie czy w zespole; czy jesteś gotowy podróżować; co cię motywuje do pracy.

Korzyści z planowania rozwoju zawodowego

  • Zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.
  • Pomaga przezwyciężyć bezradność i bierność związaną z trudną sytuacją na rynku pracy.
  • Systematyczne działania związane z kształtowaniem kariery zwiększają skuteczność i szanse odniesienia sukcesu.
  • Planowanie kariery zawodowej wymaga dużej dozy samoświadomości i odpowiedniej orientacji na zdobywanie informacji dotyczących rynku pracy oraz sposobów kształtowania kariery. Ważne jest, aby zrozumieć jak bardzo decyzje podejmowane w latach szkolnych przekładają się na późniejsze życie zawodowe. Ta świadomość, a także korzystanie z rad oraz doświadczeń innych osób, ułatwią planowanie i realizowanie wybranej ścieżki zawodowej.