CV vs. portfolio

Jak w krótkiej aplikacji zawrzeć całe swoje bogate doświadczenie tak, by niczego nie pominąć, nie znudzić czytającego i nie zająć swoim CV dziesięciu stron? To problem osób z długim stażem zawodowym, a także pracujących przy różnego typu projektach – od grafików, przez kadrę IT, do inżynierów branży petrochemicznej (oil & gas).

Rozwiązaniem może być portfolio, czyli osobny dokument, w którym można zawrzeć dokładniejszy opis wykonanych projektów wraz z linkami do stron internetowych firm, dla których pracowaliśmy. Tu jest miejsce na zdjęcia, zrzuty ekranów, filmy. Pamiętajmy jednak o tym, aby plik nie miał zbyt dużego rozmiaru, jeśli zamierzamy wysłać go e-mailem. Pliki powyżej 5 MB mogą nie zostać dostarczone do adresata i portfolio przepadnie gdzieś na serwerze. Duże prezentacje, zapisane na płycie CD lub innym nośniku, warto dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną.

Jeśli wolimy pozostać przy tradycyjnym CV, które powinno zawierać tylko kluczowe informacje i mieć długość maksymalnie trzech stron (lub jedna strona w przypadku CV absolwenta), można stworzyć własne portfolio online, umieścić je na jednym z darmowych serwerów (www.dropbox.com, www.box.net , www.slideshare.net i in.), a w swoich dokumentach aplikacyjnych oraz korespondencji (np. w stopce e-maila) podawać link do takiej prezentacji.