Szkolenia – zarządzanie kadrami

Akademia HR - doskonalenie kompetencji działu personalnego

 • Podstawy zarządzania HR w przedsiębiorstwie
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu
 • Zarządzanie zmianą
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu personelem
 • Centrum oceny i rozwoju pracownika – warsztat tworzenia sesji Assessment i Development Center
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi - rekrutacja, selekcja, headhunting
 • Zarządzanie talentami i high potential w organizacji
 • Kierowanie rozwojem personelu i planowanie karier
 • Planowanie szkoleń
 • System wynagradzania i premiowania
 • Motywowanie pozafinansowe
 • System ocen pracowniczych
 • Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
 • Outplacement – zwolnienia monitorowane
 • Profesjonalny doradca zawodowy
 • Zarządzanie projektami