Szkolenia – produkcyjne i specjalistyczne

Zarządzanie produkcją. Szkolenia za zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacyjnymi dla mistrzów i brygadzistów.

 • Harmonogram i planowanie produkcji
 • System 5 „S” – organizacja miejsca pracy.
 • Lean Manufacturing - w procesach produkcyjnych i w administracji
 • System Kaizen
 • TPM – zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • SIX SIGMA
 • TQM – kompleksowe zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
 • Train the trainers – warsztat trenera wewnętrznego
 • Warsztat instruktażu stanowiskowego dla liderów linii, mistrzów I brygadzistów
 • Szkolenia za zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacyjnymi dla mistrzów i brygadzistów