Szkolenia - informatyka

Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych.

  • MS Word
  • MS Excel
  • Tworzenie prezentacji multimedialnych – MS PowerPoint
  • MS Project
  • MS Access
  • Corel Draw
  • Adobe Photoshop
  • AutoCAD