Szkolenia – finanse i prawo

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych i ustalenie kosztów kapitału. Konstruowanie umów biznesowych.

  • Finanse dla niefinansistów
  • Zarządzanie płynnością finansową
  • Ocena kontrahenta – czyli co mówią i czego nie mówią sprawozdania finansowe
  • Budżetowanie – wieloaspektowy warsztat tworzenia budżetów
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo pracy
  • Aspekty prawne windykacji: Podstawy działania oraz organizacja działu windykacji – zasady, procedury, narzędzia prawne, procedury postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości
  • Przepisy dla spółek prawa handlowego