Firma rekrutacyjna kontra rekrutacja wewnętrzna

Dlaczego warto korzystać z usług firm rekrutacyjnych. Rynek usług rekrutacyjnych ewaluuje w równym stopniu, co dynamika otoczenia gospodarczego.  Wyraźnie rysujący się w pewnych branżachi specjalnościach rynek pracownika powoduje, że zdobycie odpowiednio dopasowanego kandydata do stanowiska jest sporym wyzwaniem. Nie tylko organizacyjnym, ale przede wszystkim zajmującym dużą ilość czasu.

Na rynku wysokich kompetencji niepodzielnie rządzi pracownik, co wiąże się z zupełnie inną strategią rekrutacyjną i odejściem od tradycyjnych metod rekrutacji np. przez ogłoszenia w mediach, na rzecz działań o charakterze headhunting, executive search, czyli wyszukiwaniem odpowiadających nam kandydatów i nakłanianiem ich do zmiany pracy. W tym drugim przypadku jest to mozolny proces, ponieważ nie tylko musimy znaleźć osobę, która ma odpowiednie kwalifikacje, ale jeszcze przekonać ją do zmiany pracy. Trudność polega na tym, że najczęściej osoby te nie chcą jej zmieniać i o ile warunki finansowe i poza finansowe oraz wizerunek pracodawcy, nie będą atrakcyjne, to nie zaryzykują i nie podejmą nowego wyzwania.Przedsiębiorstwa zgłaszające potrzeby rekrutacyjne coraz częściej traktują procesy rekrutacyjne jako inwestycję i sposób racjonalizacji własnych zasobów kadrowych,a coraz rzadziej spoglądają przez pryzmat kosztowy. Mamy do czynienia w tej kwestii, z odwróconym trendem. Jeszcze kilka lat temu pokutowało przekonanie, że na rekrutację zewnętrzną RPO - Recruitment Process Outsourcing - stać tylko największe firmy, a tak naprawdę takie rozwiązanie jest wręcz stworzone dla firm z sektora MŚP, ponieważ ograniczone zasoby kadrowe nie pozwalają zazwyczaj skutecznie prowadzić procesów rekrutacyjnych. Tymczasem okazuje się, że współpraca z agencjami pracy jest efektywniejsza i w kontekście nakładów okazuje się procesem tańszym, ponieważ dokonując prostej kalkulacji czasu pracy osób zaangażowanych w proces możemy stwierdzić, że przewyższają one koszty wynagrodzenia agencji.Firmy rekrutujące posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do tego, aby zweryfikować twarde i miękkie kwalifikacje kandydata. Rekruterzy rozwijają się razem ze swoimi klientami, stają się ekspertami w różnych dziedzinach, zdobywają wiedzę, która pozwala im lepiej przygotowywać procesy. Ich procesy wspierają eksperci przygotowujący testy wiedzy, korzystają z analiz kompetencyjnych lub przygotowują wspierające proces rekrutacji zadania kompetencyjne – Assessment Center.  Celem takich działań jest wyłonienie najlepszych, najbardziej dopasowanych osób, które będą spełniały oczekiwania pracodawcy. Poza tym, w dobrych agencjach zatrudnienia dodatkowym atutem jest udzielanie tzw. gwarancji na rekomendowanego kandydata.Co w praktyce oznacza, że jeśli pracownik nie sprawdzi się lub odejdzie w ciągu umownych np. 3 miesięcy, wówczas firma wyszukuje kolejnej osoby na jego miejsce bez dodatkowych kosztów. W LSJ HR Group klienci płacą za skutecznie zrealizowaną rekrutację, czyli opłaty pobierane są po zakończeniu całego procesu, kiedy zleceniodawca dokona ostatecznego wyboru kandydata. Praktyki rynkowe dotyczące wynagrodzenia są różne, niektóre firmy stosują również przedpłaty.

Warto pamiętać o tym, że firmy doradztwa personalnego istniejące na rynku od kilku lat nieustannie rozbudowują swoje bazy danych kandydatów, wciąż je powiększając, dlatego często są w stanie polecić osobę o odpowiednim profilu praktycznie od ręki.Istotna, w kontekście relacji zleceniodawca – zleceniobiorca, jest szczerość relacji, trafne sprofilowanie stanowiskowe, a przede wszystkim długofalowość tej współpracy. Czym dłużej trwa, tym lepiej obie strony znają swoje preferencje i tym sprawniej przebiega proces rekrutacji.

Tytułem podsumowania – korzyści płynące ze współpracy z firmami rekrutacyjnymi:

  • fachowa wiedza i doświadczenie, które gwarantują odpowiednie dopasowanie kandydata do stanowiska
  • rozbudowana baza danych (big data) – prosty dostęp do tysięcy kandydatów
  • szybkość realizacji zlecenia
  • udzielanie gwarancji na kandydata
  • płatność po skutecznie zrealizowanej rekrutacji
  • relatywnie niskie koszty – profesjonalni rekruterzy  oferują często rozwiązania, które nie obciążają klientów nadmiernymi kosztami np. ogłoszeń
  • fachowe doradztwo, a także możliwość skorzystania z dodatkowych form współpracy i wsparcia – strategie zatrudnienia, organizacja pracy tymczasowej, usługi związane z logistyką stanowiska – np. pomoc w relokacji, koordynacja spotkań pomiędzy kandydatami a pracodawcą.

Firmy doradztwa personalnego mogą stać się antidotum na problemy kadrowe, z minimalnym zaangażowaniem z Państwa strony, dlatego warto podjąć taką współpracę w niełatwej drodze poszukiwania pracowników idealnych.