Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane ze współpracą z partnerami z różnych branż, operujących na zróżnicowanych rynkach, nie tylko polskim, ale również międzynarodowym. Jest to baza, która daje nam pewność, że wyłącznie organizacje uczące się są w stanie sprostać wymaganiom rynku, sprawnie balansować i kreować nowe trendy.

LSJ Human Resources Group oferuje Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia projektów szkoleniowych o szerokim spectrum tematycznym. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak również zamknięte, wszystkie w oparciu o teorię uczenia się przez całe życie i zgodnie z zasadami nauczania osób dorosłych. Dlatego metodologia naszych warsztatów zakłada uczenie się przez doświadczenie, czyli prowadzenie zajęć praktycznych, opierających się na dużej ilości ćwiczeń, studium przypadków, przy niezbędnym minimum teorii, w małych grupach. Oczywiście proporcje metodologiczne i ich rodzaj dobierane są w zależności od tematyki szkoleń i specyfiki grupy.

Współpraca z trenerami z całej Polski i zagranicy, pozwala nam elastycznie reagować na potrzeby Klientów, oferując najbardziej dopasowane pod względem doświadczenia, umiejętności, charyzmy osoby do konkretnych działań edukacyjnych. Nasi trenerzy, to przede wszystkim osoby z dużym doświadczeniem biznesowym, osadzone w realiach rzeczywistości gospodarczej, które na tej bazie konstruują swój wyjątkowy warsztat.

Łączy nas pasja, profesjonalizm i świetne przygotowanie do realizacji zleconych zadań.

Harmonogram szkoleń

Datasortuj malejąco Nazwa szkolenia Miejsce
29/04/2018

Paragraf 17 (46c)

Szczecin

Szkolenia biznesowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane ze współpracą z partnerami z różnych branż, operujących na zróżnicowanych rynkach, nie tylko polskim, ale również międzynarodowym. Jest to baza, która daje nam pewność, że wyłącznie organizacje uczące się są w stanie sprostać wymaganiom rynku, sprawnie balansować i kreować nowe trendy.

Obszary tematyczne

Szkolenia językowe

Różne poziomy  zaawansowania i intensywności.

Zarządzanie kadrami

Akademia HR - doskonalenie kompetencji działu personalnego

Produkcyjne i specjalistyczne

Zarządzanie produkcją. Szkolenia za zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacyjnymi dla mistrzów i brygadzistów.

Komunikacja marketingowa

Employer Branding – jak kształtować pozytywny wizerunek pracodawcy

Umiejętności interpersonalne

Rozwijanie kompetencji przywódczych. Inteligencja emocjonalna Komunikacja Warsztat kreatywności Sztuka perswazji i wywieranie wpływu

Finanse i prawo

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych i ustalenie kosztów kapitału. Konstruowanie umów biznesowych.

Informatyka

Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych.