Obszary tematyczne

Szkolenia językowe

Różne poziomy  zaawansowania i intensywności.

Zarządzanie kadrami

Akademia HR - doskonalenie kompetencji działu personalnego

Produkcyjne i specjalistyczne

Zarządzanie produkcją. Szkolenia za zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacyjnymi dla mistrzów i brygadzistów.

Komunikacja marketingowa

Employer Branding – jak kształtować pozytywny wizerunek pracodawcy

Umiejętności interpersonalne

Rozwijanie kompetencji przywódczych. Inteligencja emocjonalna Komunikacja Warsztat kreatywności Sztuka perswazji i wywieranie wpływu

Finanse i prawo

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych i ustalenie kosztów kapitału. Konstruowanie umów biznesowych.

Informatyka

Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych.