Usługi szkoleniowe i doradztwo personalne - LSJ HR Group

Kim jesteśmy?

LSJ HR Group jest wiodącą polską firmą w branży rekrutacji i doradztwa personalnego. Powstała w 2002 r. w Szczecinie. Wspiera polskich oraz zagranicznych partnerów w zakresie:

Dzięki wnikliwej znajomości branży i specyfiki rynków pracy, w których się poruszamy, profesjonalizmowi zespołu oraz uczciwym i przejrzystym zasadom współpracy z kontrahentami jesteśmy niezwykle skuteczni. Naszym priorytetem jest zaufanie klientów, transparentne zasady współpracy. Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu są liczne referencje od polskich i zagranicznych firm oraz partnerstwo znaczących instytucji i uczelni regionu.

Współpracujemy z lokalnymi uczelniami i instytucjami okołobiznesowymi, w tym m.in. z: Północną Izbą Gospodarczą, Centrum Obsługi Inwestora Zagranicznego Urzędu Marszałkowskiego, Parkami, Przemysłowymi, Zachodniopomorską Szkołą Biznesu i biurami karier większości lokalnych uczelni.

Oferty pracy selekcjonujemy wg działów:

 • LSJ IT – specjaliści branży informatycznej,
 • LSJ Experts – eksperci, managerowie i specjaliści różnych dziedzin,
 • LSJ Engineering – specjaliści branży inżynierskiej,
 • LSJ Medica – wykwalifikowany personel medyczny,
 • LSJ Agencja Pracy – wyselekcjonowane oferty pracy stałej i tymczasowej.

Akademia LSJ – dział organizacji kursów i szkoleń:

 • technicznych,
 • rozwijających kompetencje interpersonalne,
 • językowych. 

LSJ HR Group

 • wyróżnia nas indywidualne podejście
 • determinuje cel
 • motywuje pasja

Firma odpowiedzialna społecznie (CSR)

Strategię rozwoju firmy realizujemy w sposób odpowiedzialny społecznie. Zachowujemy najwyższe standardy etyczne i dobrowolnie uwzględniamy społeczne interesy.

Wszelkie wydatki związane z rozwojem LSJ jako firmy tworzącej biznes odpowiedzialny społecznie traktujemy w kategoriach inwestycji i systematycznie zwiększamy nakłady w tym zakresie.

Potwierdzeniem wagi, jaką na co dzień przykładamy do CSR jest nominacja dla LSJ w prestiżowym Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2012 w kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Odpowiedzialność społeczna LSJ to przede wszystkim:

 • transparentne zasady (prawne, finansowe i społeczne) zarządzania firmą,
 • przejrzyste reguły zatrudniania, wynagradzania, motywowania i nagradzania pracowników,
 • indywidualne rozwiązania dotyczące zatrudnienia dla pracowników o specyficznych potrzebach,
 • integracja zespołu poprzez budowanie przyjaznej atmosfery, dbałość o relacje wewnętrzne, tworzenie możliwości sprzyjających integracji zespołu – wspólne eventy,
 • wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych,
 • uczestnictwo pracowników w kursach i szkoleniach podnoszących ich kompetencje,
 • dzielenie się wiedzą – stale współpracujemy z uczelniami, gdzie prowadzimy bezpłatne szkolenia ułatwiające studentom start na rynku pracy (z zakresu kreowania wizerunku i  efektywnego poszukiwania pracy),
 • efektywne działania na rzecz potrzebujących (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Dom Małego Dziecka),
 • wielokierunkowa ochrona środowiska.

Nasza misja

Profesjonalnie i z pasją odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, wspieramy ich rozwój i wspólnie dążymy do sukcesu.

Jako lider wśród agencji rekrutacyjnych

 • wierzymy, że to ludzie tworzą sukces każdej firmy, dlatego prowadzimy rekrutację w oparciu o najwyższe standardy branżowe obowiązujące w Europie,
 • zachowujemy etyczne i transparentne metody pracy,
 • utrzymujemy bliskie i indywidualne relacje z klientami,
 • jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie (CSR).

Nasza historia

LSJ Human Resources to historia elastyczności

2002: Kursy językowe i doradztwo
LSJ to wiodąca polska firma w branży rekrutacji, selekcji i doradztwa personalnego. Rozpoczęła działalność w Polsce w 2002 r. jako spółka cywilna założona przez Katarzynę Opiekulską i Ireneusza Sozańskiego. LSJ oznacza Londyńskie Szkoły Językowe - skrót ten nawiązuje do początków działalności firmy, która na wczesnym etapie zajmowała się rekrutacją osób z Polski do szkół językowych w Wielkiej Brytanii. Właściciele firmy na bazie własnych doświadczeń związanych z pobytem w Wielkiej Brytanii i trudnościami formalnymi, które temu towarzyszyły, postanowili wesprzeć osoby, które chciały uczyć się i pracować zagranicą. Początkowa pomoc przy realizacji formalności przeobraziła się w pomysł na biznes, który najpierw funkcjonował wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Okazał się on na tyle dobry, że właściciele postanowili przenieść działalność do Polski. Oferowali wówczas krótko i długoterminowe kursy, współpracując z 12 szkołami językowymi. Biznes prosperował znakomicie do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Akces spowodował bowiem, że sprzedaż długoterminowych kursów przestała być opłacalna, a formalności pobytowe zostały uproszczone, także klienci nie potrzebowali już wsparcia w tym zakresie.

2004: Rekrutacja w Polsce
W związku z dobrymi kontaktami w Wielkiej Brytanii oraz otwarciem brytyjskiego rynku pracy założyciele LSJ postanowili uzyskać licencję na pośrednictwo pracy. We wrześniu 2004 r. rozpoczęli działalność w tej branży, pozostawiając nazwę LSJ, która miała już wyrobioną markę i tysiące zadowolonych klientów. Pierwsze kontrakty obejmowały branżę hotelową i firmy produkcyjne w Wielkiej Brytanii, następnie nawiązano kontakty z firmami w Holandii, Belgii i Irlandii. W kolejnych latach firma osiągała bardzo dobre wyniki rekrutując średnio 1500 pracowników rocznie.

2008: Globalny kryzys i szkolenia
W 2008 r. firma LSJ, podobnie jak większość jej kontrahentów, stanęła w obliczu kryzysu – wiele agencji pracy straciło wówczas swoje kontrakty. W tych okolicznościach LSJ postanowiła poszukać nowego pomysłu na siebie. Badając zapotrzebowanie rynkowe, właściciele firmy zauważyli, że zmieniły się norweskie przepisy BHP w zakresie uprawnień monterów rusztowań. Podjęli wówczas decyzję o skierowaniu oferty do polskich pracowników posiadających zatrudnienie lub szukających pracy w Norwegii. Mając na uwadze fakt niskiej znajomości języka obcego przez Polaków mieszkających w Norwegii, LSJ nawiązała współpracę z norweską firmą szkoleniową VBS CONSULT. W wyniku tego partnerstwa uruchomiony został cykl profesjonalnych szkoleń, a owocna współpraca trwa do dnia dzisiejszego: od 2008 roku przeszkoliliśmy wspólnie około 3000 monterów rusztowań.

2013: Rekrutacja i projekty w Polsce
W związku z dużym doświadczeniem LSJ na rynku rekrutacji zagranicznych, a przy tym bardzo dobrymi kontaktami z władzami, uczelniami i instytucjami okołobiznesowymi w regionie, temat rekrutacji lokalnych wydawał się dla nas idealnym polem do działania, tym bardziej w kontekście rosnącej ilości firm z kapitałem obcym, które potrzebują lokalnego wsparcia. Obecnie współpracujemy z firmami, które poszukują pracowników m.in. do call centers, sektora BPO, ITC, do firm produkcyjnych, a także lokalnych firm prawniczych czy medycznych. Od 2012 roku realizujemy dwa projekty unijne dla branży hotelarskiej na sumę ponad 3 milionów złotych. Wyróżnia je praktyczny wymiar oferowanych zajęć edukacyjnych oraz obligatoryjny staż uczestników w hotelach w Wielkiej Brytanii, gdzie mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Obecnie: skuteczny partner lokalny
Aktualnie skupiamy się na rozwijaniu działu doradztwa personalnego, szkoleń, rekrutacji i pracy tymczasowej. Od 2013 roku prowadzimy na uczelniach szkolenia dla studentów z zakresu skutecznego poszukiwania pracy. Nawiązaliśmy współpracę z uczelniami ze Szczecina, Wrocławia, Poznania. Dzięki naszej aktywności, doświadczeniu i wysokiej jakości usług, jesteśmy firmą rozpoznawalną i cenioną wśród szczecińskiej kadry profesorskiej. W zeszłym roku rozpoczęliśmy również współpracę z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, dla którego przygotowujemy raporty dotyczące rynku pracy w naszym województwie. Prowadzimy aktywną politykę komunikacyjną z Parkami Przemysłowymi, wspierając inwestorów wchodzących na regionalny rynek w budowaniu przewagi konkurencyjnej w kontekście strategii HR.

Portfolio naszych klientów nieustannie się powiększa. Ważną rolę odgrywają tu rekomendacje, co jest dla nas szczególnie istotne, gdyż świadczy to o zadowoleniu z naszych usług. Mamy wyrobioną markę skutecznego partnera biznesowego, zarówno w otoczeniu biznesowym, instytucjonalnym, jak i edukacyjnym.

Jesteśmy skuteczni – nasze działania cechuje proaktywność i szybkość. Każdy projekt traktujemy unikatowo, staramy się przewidywać, wyprzedzać trendy i kreować rynek. Organizujemy m.in. profilowane szkolenia językowe skierowane do konkretnych grup zawodowych, uwzględniające potrzeby branżowe. Ponadto dostosowując się do potrzeb naszych klientów wprowadzamy nowe usługi m.in. badanie kompetencji (Assessment Center i Development Center), poszerzamy spektrum tematyczne oferowanych szkoleń biznesowych, produkcyjnych, zawodowych, współpracując z wybitnymi praktykami.

Jesteśmy konkurencyjni, a dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu zyskujemy lojalnych klientów, którzy rekomendują dalej nasze usługi. Doskonale poruszamy się zarówno na lokalnym, jak i międzynarodowym rynku pracy, ponieważ od lat współpracujemy z firmami z Polski i z zagranicy. Bierzemy udział w licznych konkursach i przetargach, rywalizując z największymi firmami sieciowymi i wygrywamy, ponieważ klienci cenią sobie nasze doświadczenie, znajomość lokalnych realiów i elastyczność w działaniu.

Jesteśmy doceniani. W 2012 roku LSJ otrzymało nominację do nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibilty), jako firma uwzględniająca w swojej strategii interesy społeczne. W 2013 roku otrzymaliśmy drugie miejsce w konkursie na najlepszy projekt unijny w dziedzinie współpracy ponadnarodowej.

Co dalej
Nieustannie się rozwijamy, poszukujemy możliwości dywersyfikacji oferty, tak by jak najlepiej móc sprostać oczekiwaniom Klientów. Inwestując w kadry, pozyskujemy kompetentne osoby, które są w stanie sprostać naszej wizji działania, a przede wszystkim wychodzić naprzeciw wymaganiom naszych partnerów biznesowych. Aktualny obszar naszej specjalizacji obejmuje:

 • rekrutacje w Polsce,
 • międzynarodowe projekty rekrutacyjne
 • usługi specjalistyczne - Executive Search
 • projekty outplacementowe i związane z pracą tymczasową
 • Employer Branding
 • badanie kompetencji – Assessment i Development Center
 • kompleksowe szkolenia biznesowe, zawodowe, interpersonalne
 • szkolenia produkcyjne
 • profilowane, branżowe kursy językowe

Stanowimy zespół profesjonalistów, który elastycznie dostosowuje sposoby działania do potrzeb Klientów. Na bieżąco dokonujemy analiz rynkowych, dzięki czemu nasze rozwiązania są nowatorskie i dostosowane do sytuacji na rynku lokalnym i międzynarodowym.