Courses and trainings

Courses and trainings

We offer language courses, interpersonal skills and technical trainings.

We cooperate with certification bodies from all over Europe. For soft skills training, our coaches are experienced training providers to ensure top quality learning experience. We work with qualified and experienced teaching staff and we own a training base adjusted to modern standards for training institutions.

Harmonogram szkoleń

Data Nazwa szkolenia Miejsce
29/04/2018

Paragraf 17 (46c)

Szczecin

Szkolenia biznesowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane ze współpracą z partnerami z różnych branż, operujących na zróżnicowanych rynkach, nie tylko polskim, ale również międzynarodowym. Jest to baza, która daje nam pewność, że wyłącznie organizacje uczące się są w stanie sprostać wymaganiom rynku, sprawnie balansować i kreować nowe trendy.

Obszary tematyczne

Szkolenia językowe

Różne poziomy  zaawansowania i intensywności.

Zarządzanie kadrami

Akademia HR - doskonalenie kompetencji działu personalnego

Produkcyjne i specjalistyczne

Zarządzanie produkcją. Szkolenia za zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i organizacyjnymi dla mistrzów i brygadzistów.

Komunikacja marketingowa

Employer Branding – jak kształtować pozytywny wizerunek pracodawcy

Umiejętności interpersonalne

Rozwijanie kompetencji przywódczych. Inteligencja emocjonalna Komunikacja Warsztat kreatywności Sztuka perswazji i wywieranie wpływu

Finanse i prawo

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych i ustalenie kosztów kapitału. Konstruowanie umów biznesowych.

Informatyka

Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych.