Blog: Październik 2014

KOMUNIKACJA – NADUŻYWANE SŁOWO, CZY REALNA WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI?

Zaczniemy cytatem Billa Walsh’a: (…) Odniesiesz sukces tylko wówczas, gdy ludzie będą się ze sobą komunikować: nie - wydawać rozkazy, ale wymieniać informacje. Komunikacja będzie skuteczna, gdy zapanujemy nad swoim ego i zaczniemy słuchać. (…)

KOMUNIKACJA to, najprościej rzecz ujmując, proces polegający na dzieleniu się informacją. Ma on  charakter dialogu, który wymaga od uczestników zarówno aktywnego słuchania, jak i mówienia, czyli jest ciągłą interakcją, wymagającą zaangażowania stron i reagowania na poruszane problemy.

Czytaj dalej →

KREATYWNE KAPELUSZE, A POSZUKIWANIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ.

Zwolennicy kreatywnego rozwiązywania problemów najczęściej korzystają z dobrze znanego wszystkim narzędzia jakim jest burza mózgów. Przeciwnicy metody wspominają, że brakuje jej struktury, odniesienia, jest ograniczona wyłącznie do percepcji chwili, nie bada wielkowymiarowości problemów/pomysłów.

Czytaj dalej →

JEDYNĄ STAŁĄ JEST ZMIANA

Ojciec teorii zmienności, filozof Heraklit z Efezu pisał, że wszystko płynie (z j.greckiego: panta rei), jest w ciągłym ruchu, nic nie jest stałe, płynie jak rzeka. Zaobserwował to 2500 lat temu…

Czytaj dalej →

NIE LUBIMY PONIEDZIAŁKU?!

Dlaczego w powszechnej opinii poniedziałek jest najbardziej stresującym dniem tygodnia? Pracodawcy odnotowują wówczas większą ilość absencji i spadek wydajności pracowników?

Wydawałaby się, że wypoczęci po weekendzie powinniśmy być w pełni sił do działania. A jednak tak się nie dzieje.

Czytaj dalej →

Komentarze