Czym jest Facet5?

Facet5 jest kwestionariuszem osobowości zawodowej przygotowanym przez psychologów biznesu w celu wspierania procesów zarządzania firmą. W sposób przystępny i czytelny mierzy i pokazuje pięć podstawowych aspektów charakteru. Oparty jest na modelu Wielkiej Piątki – znanym i rzetelnie sprawdzonym narzędziu służącym do opisywania tendencji i zachowań człowieka. 

Raport, który powstaje po wypełnieniu testu, opisany jest prostym językiem i dostarcza wielu wyczerpujących informacji na temat badanej osoby: jej rzeczywistych zachowań w pracy, jej mocnych stron, indywidualnych preferencji, najlepszych metod zarządzania tą osobą oraz wspierania jej dalszego rozwoju. 

Z czego składa się raport:

  • Profil Osobisty Facet5 prezentuje w prosty sposób naturalny styl zachowań, silne strony i obszary, na które należy uważać.
  • Przegląd Kompetencji Facet5 pokazuje silne strony i potencjalne trudności w zakresie rozwoju 6 kompetencji potrzebnych w pracy.
  • Facet5 Przywództwo Wskazówki dla Lidera: dostarcza przełożonemu badanej osoby prostych wskazówek, jak z nią pracować i rozwijać jej potencjał.
  • Preferencje Pracy Facet5 prezentuje główne siły napędowe oraz elementy motywujące dla danej osoby oraz preferencje dotyczące pracy.

Informacje, których dostarcza Facet5 mogą być wykorzystywane przez konsultantów ds. rekrutacji i selekcji, pracowników działów HR, specjalistów ds. rozwoju pracowników, specjalistów ds. rozwoju kompetencji przywódczych, trenerów, coachów oraz menedżerów.

Jest stosowany w całym cyklu życia pracownika - w projektach: rekrutacji i selekcji, integrowania nowych pracowników, rozwoju przywództwa na każdym poziomie organizacji, poprawy współpracy oraz pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, identyfikowania i rozwoju talentów.

Firma LSJ HR Group posiada w swoim zespole certyfikowanych konsultantów metody i realizuje inspirujące projekty rozwojowe dla pracowników wielu organizacji oraz osób indywidualnych – diagnostyczne, szkoleniowe oraz doradcze.

Kontakt: a.ekman@lsj.pl, tel. 509834203